Litt småpjusk

Jeg har nå slått sammen de to sidene om meg til en litt mer oppdatert side, og retta det latinske sitatet i logoblokken (takk, citoyen!).

Previous Post

Leave a Reply