Medietilsynet slåss for barns tilgang til drap og perversjon

Via Digi.no kunne jeg i dag lese at Medietilsynet mener at sensur av barns nettbruk er en krenkelse! Tenk det… Jeg lurer på om de går inn for å fjerne den sensuren vi har av barns tilgang til kinofilmer også, i form av aldersgrenser. Jeg har ihvertfall problemer med å se at det utgjør en stor forskjell. Og at voksenfilmer bare sendes sendt på kvelden, fysjom, det er direkte ondskapsfullt!

Next Post
  • Artikkelen omhandler to ting: At slik sensur *i verste fall* er krenkende, og at troen på at sensureringsprogravare virker er naïv. Og det er det siste her som er det løpende punkt, synes jeg.

    Alle som kan litt mer enn å slå på maskinen, vet at det som installeres på en maskin, kan kontrolleres fra den samme maskinen. Foreldrekontrollprogram virker dermed bare så lenge foreldrene har mer kunnskap om datamaskinen enn barna. Foreldre som stoler på foreldrekontrollprogram, har vanligvis ikke særlig mye kunnskap om datamaskinen, slik at barna lett setter dette ut av funksjon.

    Tekniske løsninger for å hindre at barn opplever fæle ting, fungerer ikke. Vi kan ikke filtrere verden for barna våre. Det er heller ikke jobben vår, jobben er å passe på og å lære bort. Og det gjør vi bedre med tradisjonell oppdragelse, klare grenser og tilstedeværelse enn med filter!

  • Så ikke denne kommentaren før nå, jeg. :) Ammetåke og sånt.

    Jeg er helt enig i punktene dine, men synes uttalelsene i artikkelen gikk et godt stykke utenfor.

    Å påstå at man ikke bør bruke internettfilter fordi det kan omgås er ikke så ulikt fra å påstå at man bør droppe aldersgrenser på film fordi barna kan snike seg inn. Et forsvar består alltid av flere forsvarslinjer, og alle er like viktige. At førstelinjen kan omgås betyr ikke at det er en god ide å fjerne den. :)