All posts in category Programvare

Mine Chrome-utvidelser

I tråd med mitt tidligere innlegg om gratis programvare for Mac presenterer jeg her en liste over mine favoritt-utvidelser for Chrome.

A gameserver ping plugin for Munin (copy)

My personal server has been acting up lately, to be precise; the Call of Duty (1) gameserver that runs on it. I installed Munin for monitoring it, but really wanted something that would show the actual slowdown the players experienced. So I did a Munin plugin. In PHP ofcourse. ;) It’s my first Munin plugin, […]

Installasjon av Windows XP for dummies

Da noen jeg kjente plutselig fikk behov for å reinstallere Windows, og jeg tilfeldigvis måtte installere XP på Annikens gamle maskin, fant jeg ut at jeg kunne skrive ned en liten oppskrift.

Mine “må ha”-ting for iPhone

Enkelt og greit en liste over mine "må ha"-ting for iPhone, slik at nye iPhone eiere har et utgangspunkt. :) Dette er ekstra nødvendig siden App store er klin umulig å bla seg fram i på egen hånd (alle kategorien er uhåndterlig store, og filtermulighetene glimrer med sitt fravær). iPhone apps (gratis) Facebook For å […]

Fartsparadokset

Apple har ved flere anledninger understreket at de fokuserer optimalisering på det som synes for brukeren. Av og til bare for å få ting til å virke kjappere, ettersom det er det brukere til syvende og sist merker. Et godt eksempel på det motsatte er Windows Vistas filkopiering. I nettleserverden er det (dessverre) blitt veldig […]

Min status

Mange bruker Twitter selv om jeg selv aldri helt har sett poenget i det. For hva skal jeg med nok et sted å sette statusen min? Jeg har problemer nok som det er med status i MSN, Skype og Facebook. Det vil si, helt til jeg kom over Mood Blast fra Circle Six Design, et […]

Mac OS X tips (copy)

A couple of things got me stumped when migrating to Mac, so I thought I’d just do a small post on them. :)

The essential Mac OS X freeware list (copy)

It’s now official – I’m a Mac user. After flirting with Ubuntu Linux for a year, watching Knut Sætre (my coworker) use his MacBook Pro and reading all the switch stories around the net I decided time had come for a change. So far, I’m definitely not regretting anything. OS X seems to me like […]

Reorganizing my life… again

During the last couple of months, GMail has had several hiccups. And when Google homepage suddenly lost all my gadgets for two days recently, I figured I might look into the desktop application approach to organizing my life again. I’ve also experienced that having “tools” in the same browser that contains tabs with social networks […]

Yet another Firefox extension list (copy)

When I first got a customized Firefox install demonstrated to me I was immediately awestruck by the functionality offered by extensions. Sure, Firefox isn’t the fastest nor the most standard-compliant browser around, but the extensions really got me hooked (thanks, HHJ)! So I did the conversion after having used Opera for 5-6 years. And now, […]