Litt småpjusk 26.05.06

Jeg har nå slått sammen de to sidene om meg til en litt mer oppdatert side, og retta det latinske sitatet i logoblokken (takk, citoyen!).