Systemutvikler • Webdings • '76-modell • Prokrastinator • Pappa • Apple fanboy • Skeptiker • Informasjonsjunkie • Sosialliberalist • No more Mr. Nice Guy • GTD-praktikant • Ateist