Men kyss meg på munnen 17.07.05

Du er kunstner
lengst bak i
svelget

har hofter til
nobelpris

kanskje litt vant til å
storme inn og
vugge
båtene som hviler ved bryggen

kanskje litt rask
med å finne mine
monsunstrømmer

men om jeg sier:
kyss meg på munnen,
blir du fjorten igjen
   -- Nynaeve fra Dagbladets diktkammer.